Update corona

Beste ouders,


De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders in zorg- en ondersteunende sectoren werken, of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen (brengen en ophalen inbegrepen) door hun grootouders.

Volgende richtlijnen zijn dus enkel voor ouders die geen oplossing hebben voor opvang:

De opvang wordt enkel voorzien op campus Jef Van Hoofplein. Campus Molenlei en Campus Mussenhoevelaan worden gesloten.

– De gewone schooluren worden gerespecteerd. Ook de kortopvang en de naschoolse opvang (WIGWAM) lopen gewoon door zoals normaal.

Voor de komende drie weken zijn of worden er door de leerkrachten van de lagere school extra oefeningen voorzien om thuis voor school te kunnen werken. Denk hier bijvoorbeeld aan BINGEL, KWEETET, extra oefenbundels,…

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Wij vragen aan ieder van jullie via volgende link door te geven of uw kind(eren) gebruik zullen maken van de opvang op school.

Deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Wij houden jullie zeker nog verder op de hoogte moesten er veranderingen optreden. Ook de gemeente voorziet op haar website de nodige updates in verband met de coronamaatregelen. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

  Meer informatie?

Dank voor uw begrip. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groeten,

de directie