Kennismakingsmoment do 27/8 tussen 18u-19u enkel voor nieuwe leerlingen+start nieuwe schooljaar

Beste ouders,

Hopelijk hebben jullie samen met jullie kinderen, ondanks de vervelende coronamaatregelen toch kunnen genieten van een warme en deugddoende vakantie. De eerste schooldag komt langzaam maar zeker dichterbij. Corona zal ook volgend schooljaar de werking van de school beïnvloeden. Wij zullen met ons geweldig schoolteam er alles aan doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ook wil ik ouders en leerlingen die nieuw zijn van harte welkom heten. Dat zij zich allemaal snel mogen thuis voelen op onze school.

Hieronder volgen alvast enkele belangrijke mededelingen voor de start van het nieuwe schooljaar. Gelieve deze grondig te lezen! Alvast bedankt!

Openklasuurtje

Het openklasuurtje op donderdag 27/08 zal enkel doorgaan voor nieuwe leerlingen. Onder nieuwe leerlingen verstaan we kinderen die nog nooit op eender welke campus van onze school gezeten hebben. Zij worden tussen 18 en 19:00 uur verwacht op de campus waar ze school lopen vergezeld door 1 ouder. Kleuters die niet op 1 september instappen zullen op later tijdstip uitgenodigd worden. Kinderen die van campus wisselen, kunnen we jammer genoeg ook niet toelaten.

Gelieve bij het betreden van het schooldomein, geldend voor de drie campussen, volgende richtlijnen te respecteren:

 • Bij het betreden van het schoolgebouw de handen wassen of ontsmetten.
 • Mondmasker verplicht;
 • Blijf niet onnodig hangen. Indien er belangrijke zaken waarvoor tijd nodig is, dienen besproken te worden gelieve dan contact op te nemen met de leerkracht via email of smartschoolbericht.
 • Er geldt éénrichtingsverkeer.
 • Denk ook steeds aan de social distancing (1,5 meter).

 

Opmerking: De klaslijsten zullen op donderdag 27/08 op de schoolwebsite gepubliceerd worden. Zo kan iedereen al eens kijken in welke klas en bij welke juf of meester uw engeltje of bengeltje zal zitten.

 

Start schooljaar

Ook voor 1 september gelden er een aantal richtlijnen die dienen gevolgd te worden:

 • Ouders dragen bij het betreden van het schooldomein steeds een mondmasker.
 • Uw kind wordt gebracht of opgehaald door 1 persoon.
 • Bij aankomst op school wassen de kinderen eerst hun handen en mogen gaan spelen.
 • Het brengen/ ophalen van de kinderen gebeurt op dezelfde manier als vorig schooljaar:
  • Campus MUS: tot aan de poort 
  • Campus JEF: sas in 1 richting
  • Campus MOL: ouders wachten buiten de schoolpoort. De kinderen worden naar buiten gebracht.
 • Denk steeds aan de social distancing (1,5 meter)
 • Volg de plaatselijke richtlijnen

Verdere info in verband gezamenlijke oudercontacten en belangrijke data volgen later. Houd zeker jullie smartschool inbox en de website in de gaten!

Tot slot wil ik nu al aan iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar wensen. Maar geniet zeker ook nog van die laatste week vakantie!!!

Verzorg jezelf en elkaar!!!

Met vriendelijke groeten,

Kevin Van Dyck

Directeur Basisschool