Wie zijn wij?

Wij zijn een groep geëngageerde, enthousiaste, actieve ouders die op vrijwillige basis samen met het schoolteam op een aangename en constructieve manier praten, denken, plannen en werken aan het ganse schoolgebeuren. Dankzij deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen.
Dankzij de vaak winstgevende activiteiten van de ouderraad heeft de school de mogelijkheid om allerlei initiatieven tot uitvoer te brengen die het schoolleven ondersteunen bv. de aankoop van digitale borden, speelkoffers, fietsenstallingen, … sponsoring van busvervoer, meerdaagse schooluitstappen, didactisch materiaal, …
De financiële middelen voor dergelijke sponsoring zijn afkomstig uit de opbrengst van activiteiten die de ouderraad in samenwerking met de school organiseert.

 

Activiteiten schooljaar 2018-2019

14/9/2018: Zeeklassencaféetje

Help de zak van de Sint vullen op woensdag 28/11/2018

10/11/2018: Fuif

23/02/2019: Quiz

30/03/2019: Schoolfeest

22/06/2019: Kinderfuif

 

Denk en vergader je mee?  Vergadermomenten schooljaar 2018-2019

Tijdens deze vergadermomenten proberen we op een efficiënte en constructieve manier samen te werken.  Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen opgericht waarbinnen nauw wordt samengewerkt.  Deze werkgroepen brengen verslag uit op de algemene vergaderingen.

Dinsdag 18/09/2018

Donderdag 18/10/2018

Donderdag 22/11/2018

Maandag 04/02/2019

Dinsdag 19/03/2019

Donderdag 23/05/2019

 

Verslagen

Hier vind je binnenkort de verslagen van de vergaderingen.

Contact

Heb je een vraag of idee?  Contacteer ons gerust via mail of spreek ons persoonlijk aan!

ouderraadls@st-gabriel.be

Nieuws