Heropstart vanaf 15/5

Beste ouders,  

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om zo massaal te reageren op onze oproep voor de noodopvang. Dit heeft ons enorm vooruit geholpen!
Hieronder vinden jullie de (strenge) richtlijnen die we zullen moeten handhaven willen we de veiligheid garanderen. Ook voor kinderen zal de normale vertrouwde schoolomgeving er helemaal anders gaan uitzien. Dit gaan we met het team zo goed mogelijk proberen op te vangen.
Voor ouders, kinderen maar ook voor het schoolteam een hele aanpassing!
Maar ook deze uitdaging brengen we samen tot een goed einde!

Wie start opnieuw op school op vrijdag 15 mei?

Wij kunnen u dus meedelen dat de school na heel wat puzzelwerk en praktisch organiseren veilig (gedeeltelijk) kan herstarten. Dit wil zeggen dat vanaf vrijdag 15 mei het 1ste , 2de  en 6de  leerjaar op school les zullen krijgen op de eigen campus en in de eigen klas. Op vrijdag 15 mei komen de kinderen een halve dag naar school om de nodige afspraken te maken en bij te babbelen over de voorbije periode.

Vanaf maandag 18 mei krijgen ze 2 volle dagen per week les. De klasleerkrachten brengen jullie spoedig verder op de hoogte welke dagen uw kind(eren) wordt verwacht.

Voor de leerlingen van het 3de , 4de  en 5de  leerjaar blijft de preteaching doorlopen.

De kleuterschool blijft voorlopig nog gesloten.

We hebben voor deze regeling gekozen zodat alle leerlingen met hun eigen klasleerkracht in contact komen. Dit vinden wij vooral voor het welbevinden en het leren enorm belangrijk. Bovendien beperken we zo het aantal leerlingen die per dag op school aanwezig zullen zijn. Op deze manier kunnen ook leerkrachten van andere leerjaren zich concentreren op het digitaal ondersteunen (preteaching) voor de eigen klas en ingezet worden om de veiligheid en opvang op school in goede banen te leiden.
Hierdoor kunnen we ook een volgende fase organisatorisch vlotter opvangen.
De dagen dat jullie kinderen geen les hebben op school, blijven ze bij voorkeur thuis. Indien dit niet lukt kunnen jullie gebruik maken van de noodopvang (zie verder).

Deze richtlijnen geven we jullie alvast mee

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen lunchen in de eigen klas. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. De speeltijden verlopen in de klasbubbels in aparte zones op de speelplaats.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker en/of face shield.
 • Netheid: leraars en leerlingen moeten vaak hun handen wassen met zeep of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Kom niet onnodig op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Voor het brengen en ophalen van uw kinderen volg de plaatselijke richtlijnen per campus.
  • Campus JEF: ingang: Jef Van Hoofplein 15 (hoofdingang)
   • OPGELET: éénrichtingsverkeer!!!
  • Campus MOL: ingang en uitgang: Molenlei
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via mail.

 Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.  
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Regeling noodopvang

 • Voor alle kleuters en 1ste, 2de en 3de leerjaar blijft de opvang op campus JEF.
 • De opvang voor 4de, 5de en 6de leerjaar wordt georganiseerd op campus MOL.
 • Elke week wordt er zoals alle andere weken een inschrijvingsformulier verstuurd via smartschool nieuwsberichten.

 Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert. Verdere info volgt.

Met vriendelijke en gezonde groeten,

Kevin Van Dyck

Directeur Basisschool

Categories: Geen categorie