COVID richtlijnen 30/10: 9 tot en met 13 november geen school!

Beste ouders,

Zoals u reeds zal vernomen hebben via de media, wordt de herfstvakantie verlengd met een week. Dit om de verdere intense verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De leerlingen worden  op maandag 16 november terug op school verwacht.

U kan via de school een “attest van schoolsluiting wegens corona” bekomen, dit document hebt u nodig om een “tijdelijke werkloosheid” aan te vragen. U valt dan op 70% van uw loon. Check bij uw werkgever of dit voor u een optie is. Zo ja, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar ictksls@st-gabriel.be om dit aan te vragen.

Wie een essentieel beroep uitoefent (zorgsector, hulp- en dienstverlening,…) én echt niet in de mogelijkheid is om opvang te voorzien, mailen naar directieksls@st-gabriel.be. Liefst met bewijs van werkgever. De school zoekt dan samen met de gemeente naar een oplossing.

Hou zeker uw smartschool in de gaten.

Hou het veilig en fijne vakantie!