Lagere school + kleuterschool campus JEF

Op campus JEF hebben we 3 klassen 1e leerjaar, 3 klassen 2e leerjaar en 2 klassen 3e leerjaar in de lagere school.
Ook hebben we hier 2 klassen jongste kleuters en 3 klassen oudste kleuters.