Uitleg invulformulier schoolongeval

Betreft : schoolverzekering

Om het schoolongeval van uw zoon / dochter vlot te kunnen regelen vragen wij u om volgende richtlijnen te volgen.

Het formulier “aangifte van een lichamelijk ongeval” moet zo snel mogelijk aan de school terugbezorgd worden.

Blad “Aangifte lichamelijk ongeval” (zie verder op deze pagina):

 • het bovenste gedeelte “slachtoffer” moet ingevuld worden door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. (ouder, voogd)
 • het gedeelte “derde” blijft in de meeste gevallen blanco
 • het onderste gedeelte “algemene inlichtingen” wordt door de school ingevuld.

Blad “Medisch attest van vaststelling” wordt door de arts ingevuld (zie verder op deze pagina).

Bij een letsel aan tanden waarvoor op latere leeftijd een behandeling nodig zal zijn, is het aangeraden een kostenraming te laten opstellen of een papier te vragen om het dossier nog niet af te sluiten.

 

 • U betaalt alle rekeningen.
 • Met alle dokters- en / of ziekenhuisrekeningen gaat u eerst naar het ziekenfonds waar u de normale tussenkomst ontvangt.
  Ze geven u een computerformulier waarop dit bedrag vermeld is en het verschil dat u nog tegoed hebt van de verzekering.
  Gelieve dit formulier zo snel mogelijk aan de verzekering te bezorgen, samen met een attest van genezing.
  KBC Verzekeringen (lichamelijke ongevallen)
  Schoenmarkt 35
  2000 Antwerpen

 

Samengevat :

 • aangifteformulier van een lichamelijk ongeval zo vlug mogelijk ingevuld terugbezorgen aan de school.
 • attest van tussenkomst ziekenfonds + attest van genezing samen opsturen naar de verzekering zodra het attest van genezing door de geneesheer of door u geschreven is.

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Comments are closed.